Vad vi står för

Vårt bidrag till samhällsutveckling

Varför finns vi?

Vår mission är att göra människor lyckligare, gladare och i slutändan sundare genom att återfå kontakten med naturen. Samtidigt vill vi hitta nya metoder för att bruka naturvärden, utan att de förbrukas.

Den mentala folkhälsan behöver bli bättre och vi tror att lösningen finns närmare än vad vi tror. Att stanna upp och gå ner i varv genom att komma ut till avskildhet i naturen och ett passivt friluftsliv vet vi sedan länge är beprövad metod. Det gamla receptet bestående av en god natts sömn, frisk luft och näringsrik mat är i högsta grad relevant även i nutid.

Avskildhet, lugn och ro

Att få spendera några dagar på en naturskön plats i avskildhet, i och med naturen, på de enklaste och mest naturliga grunder är det vi möjliggör för fler.

Vårt erbjudande ger förutsättningar för ömsesidig respekt där djurliv, det lokala och besökare kan leva sida vid sida utan att påverka varandra negativt.

Trygg introduktion till friluftsliv

Vi underlättar för människor att ge sig ut i naturen på egen hand utan att behöva investera i utrustning för friluftsliv. Genom att hyra våra fullt utrustade camps får man enklare tillgång till allt man behöver för en bekväm vistelse på en annars svårtillgänglig plats och kan istället fokusera på att ladda batterierna med skogens kraft. Många av våra gäster har inte kommit i kontakt med friluftsliv tidigare. Alla våra gäster får information om allemansrättens rättigheter men även skyldigheter vid bokning och under vistelsen.

Hållbarhet i alla led

Vi samverkar med det offentliga, det lokala, skogsägare och gäster för att skapa en modell som är hållbar socialt, ekonomiskt och miljömässigt, och kommer så många samhällsintressen som möjligt till godo.

Resurser som hållbart kan brukas, utan att de förbrukas, bör prioriteras. Vi anser att hållbara naturupplevelser är en sådan resurs som skänker nytta och glädje till många människor och samtidigt adderar värde till samhället i stort.

Ett modernt skogsbruk

Med hjälp av beprövade metoder för innovation utvecklar vi ett nytt sätt för skogsägare att få nya goda intäkter från skog som vårdas, värnas och brukas för dess upplevelsevärden. Samtidigt står skogen kvar, växer och ger utrymme för biologisk mångfald och hjälper till att bevara avlägsna smultronställen.

Handlingskraft och mod

Vi är på riktigt och drivs av att testa nya vägar som leder oss i en positiv riktning för att bidra till en framtid där människor och natur lever tillsammans i harmoni. Vi kämpar för att dra vårt strå till stacken genom att utmana status quo och bidra till att göra världen lite bättre varje dag.


HAPPIE TEAM

Möt gänget bakom Happie Camp!
Staffan Svantesson
Grundare & VD
Per Persson
Nyttjanderätt
Ingrid Larsson
Matkasse & dataanalys
Frithiof Bernhold
Konstruktion & logistik
Erik Pettersson
Ekonomi
Beatrice Sandberg
Marknad & support