Franchise

Nu kan du bidra till människors välmående och en positiv utveckling av vår ekologi med ditt eget företag.

Dynamiskt koncept med stor potential för anpassning utifrån dina intentioner.

Kanske är du redo att byta karriärspår eller har utrymme för att utveckla en bisyssla på deltid under sommarhalvåret. Vilken din anledning till att reflektera över nyföretagande än är, kan lösningen vara just att etablera och driva kvalitetssäkrad besöksnäring. Förutom att ha ett sinne för planering, ekonomi och vara en vän av ordning. är viktigt att du har känsla och brinner för service och villig att ge det lilla extra i varje del som gästen möter.

Som franchiseföretagare kan du välja att anpassa storlek och omfattning utifrån givna möjligheter och din egen ambitionsnivå.

Oavsett hur många tält du disponerar är upplägget i grunden detsamma. Säsongen sträcker sig över ca 6 månader med start i maj och avrundas i september. Utöver perioden av gästnätter behöver man lägga två veckor innan och två veckor efter för uppbyggnad respektive nedmontering av tältplatserna och underhåll av utrustningen.


Trygg, testad och genomarbetad paketering

Konceptet är väl genomarbetat och testat under flera år i egen regi. Som franchisetagare bär du ett stort ansvar att förverkliga de löften och förväntningar som ges, kopplat till en naturupplevelse i världsklass. Många av Happie Camps gäster spenderar sin första natt själva i naturen, vi har därför ett stort ansvar att se till att den blir minnesvärd. Flera gäster beskriver sin vistelse som de bästa dagarna i sina liv.

Varje camp är planerat för avkoppling, återhämtning och kvalitetstid i naturen. Allt noga utvalt och avvägt för att gästerna ska känna sig trygga och bekväma i det vilda och kunna leva i harmoni med naturen.

Som franchisetagare är du ytterst ansvarig för gästens fysiska upplevelse på plats, utan att fysiskt möta gästerna. De rår om sig själva, men det är din uppgift att se till att allt som behövs finns på plats. Detta ställer höga krav på planering och förberedelser att bädda för en högkvalitativ naturrupplevelse med enkel men hög standard, ett signum för hela kedjan.

Du är aldrig ensam

Vårt Happie Team består av en rad olika kompetenser med lång och bred erfarenhet som var för sig innebär kvalitet, trygghet och kontinuerlig utveckling för nätverket av franchisetagare. Sedan starten 2019 har vi alla testat och varit med om det mesta.

Franchiseupplägget innebär att du får ta del av dessa väl beprövade erfarenheter genom en paketering som gör din uppstart och drift smidig och snabb med garanterad internationell standard.

Vi driver också marknadsföring, bokning och information via den digitala plattformen happiecamp.com som kommer dig som franchisetagare, markägare och gäster till stor nytta och säkerställer beläggning på din anläggning.

Intresserad?

Kontakta oss om du vill driva din egen Happie Camp och bli franchisetagare.

info@happiecamp.com