Join the movement

Alternativa lösningar med långsiktiga och hållbara möjligheter för ditt skogsinnehav.

Paketerat koncept för långsiktigt värdeskapande.

Det alternativa mångbruket bidrar till möjligheten att ta tillvara skogens sociala värden och generera intäkter från skog som vårdas och värnas. Ett sätt att förena intressen som kommer såväl markägare, entreprenörer och naturälskare som allas vår framtid till godo.

Upplägget skapar i sin tur goda möjligheter för driftiga aktörer att etablera och driva en besöksverksamhet i franchiseform. Konceptet innebär att erbjuda enkla men bekväma boenden i naturliga rekreationsmiljöer. På så sätt utvecklas ett mångbruk som förenar skogs- och besöksnäringen på ett hållbart och värdeskapande sätt.

Join the movement. Tillsammans kan vi göra stor skillnad på riktigt. Happie Camp som koncept skapar betydande värden för dig som skogsägare, för möjligheter att driva företag och i förlängningen, människors livskvalitet, hälsa och välmående. En stor vinst för landsbygden, samhället i stort och vår planet.

Intresserad?

Kontakta oss för mer information om du vill ha Happie Camp på din mark

info@happiecamp.com